top of page

Roman Yazma Atölyesi Program

Bir roman yazmaya başladınız ama onu nasıl bitireceğinizi bilemiyorsunuz. Onunla mutlu değilsiniz, yazdıklarınız tam olarak içinize sinmiyor ama yine de ondan bir türlü vazgeçemiyorsunuz. Yazsanız da yazmasanız da bir kurt gibi durmadan içinizi kemiriyor, huzurunuzu kaçırıyor, yazıp bitirirseniz eğer vadettiği mutluluk hayaliyle sizi oyalayıp duruyor. Ya da sürekli olarak bir roman yazmayı hayal ediyorsunuz ama henüz bir kelime olsun yazamadınız. Hikayeler aklınızdan silinip gidiyor, romanın imgesi bir belirip bir kayboluyor. Ama yine de bu hayal peşinizi bırakmıyor...

Çoğu zaman en az birkaç seneye yayılan uzun ve zorlu roman yazma çalışmasının altından kalkmak, özgüven ve özdisiplin edinmek, kurmaca ve gerçeklik arasındaki dengeyi tutturmak, yazarak kişisel olarak deneyim elde ederken ve kendi kendimize "iyi" gelirken bir yandan da başkalarının ilgisini çekebilecek hikayeler anlatabilmek, en önemlisi de bir roman dili kurabilmek... Bütün bunlar romanın gerektirdikleri. Bu gerekleri yerine getirebilmek için ise yazanın önünü açacak bazı teknik ve edebi imkanlar mevcut. Oylum Yılmaz'la Roman Yazma Atölyesi'nin temel amacı da işte bu teknik ve edebi imkanların/bilgilerin peşine düşmek.

Romanın bir edebi tür olarak yaratım sürecininin ele alınacağı bu iki haftalık çalışmada, söz konusu teknikler üzerinde tek tek durularak katılımcıların yaratıcı yazın ve yaratıcı okuma süreçlerine katkıda bulunmak hedefleniyor. Yazma, yazıya eleştirel bakış egzersizleri ile Türkiye ve dünya edebiyatından örneklerle katılımcıların yazıyla kurdukları ilişkiyi geliştirmek de atölyenin bir diğer amacı. Atölye katılımcıları eğer isterlerse çalışmaya başlamadan en geç iki gün öncesine kadar, iki A4 sayfasını geçmeyecek şekilde örnek metinlerini (roman, deneme, eleştiri ya da öykü türleri içinden daha önce kaleme almış oldukları kısa bir örnek parça) atölye yürütücüsünün fikrini almak üzere kulturalitera@gmail.com adresine gönderebilirler.

Birinci ders/27 Eylül 2020, Pazar 16.30-18.30

Romanın Hikayesi:

-Romanın varsayılan hikayesini çıkarmak, birbirini izleyen olay örgülerini kurgulamak.

-Tematik çizgileri çekmek: Yer yer beliren ve kaybolan imgelerin peşine düşmek.

-Yapı

-Üslup

Romanın Dili:

-Hikayeyi kim anlatacak? : Anlatım biçimleri

-İmge yaratımı

-Betimleme

İkinci Ders / 4 Ekim 2020, Pazar 16.30 - 18.30

Romanın Kahramanı:

-Bir kahraman/karakter yaratmak

-Romanda tehlikeli ilişkiler: Kahraman- anlatıcı ilişkisi, anlatıcı-yazar ilişkisi.

-Roman yazmak kahraman yaratmak(mı)dır?

-Kahramanın yolculuğu, anti-kahramanın yolculuğu, bir kahraman olarak roman yazarının yolculuğu

Romanın Zamanı ve Mekanı:

-Romanın gizli kahramanı "mekan"ı bilmek, hissetmek, görmek, anlatmak

-Romanın içinden geçen zaman.

-Zamanın dili var mıdır? Zaman ve mekan birbirini nasıl etkiler, kurmaca ve gerçeklik ilişkisini nasıl yeniden düzenler?

-Akan zaman/duran zaman

Oylum Yılmaz ile Roman Yazma Atölyesi - 1. BÖLÜM

£5.00Fiyat
  • Ödeme ekranını geçtiğinizde çıkacak olan sayfada bir belge göreceksiniz. Video linkiniz o belgenin içinde sizi bekliyor.

KULTURA-LOGO.png

Edebiyat - Kültür - Danışmanlık 

bottom of page